Bitcoinit.net

1 BTC ≈ 45668,75 EUR
100 EUR ≈ 0,0022 BTC

Olet täällä: Artikkelit

Verottajan mielipide Bitcoinista ja virtuaalivaluutoista

Lyhyesti: Verohallinnon mukaan olemassa olevat virtuaalivaluutat eivät ole “oikeaa” rahaa, sillä niitä ole laskenut liikkeelle minkään valtion keskuspankki. Virtuaalivaluuttojen, siis virtuaalisen rahan, arvo perustuu ostajan ja myyjän väliseen sopimukseen. Virtuaalivaluutan louhimisesta saatu virtuaalivaluutta on kokonaan ansiotuloa. Virtuaalivaluutan käyttämisestä saatu tulo verotetaan puolestaan kokonaan pääomatulona.

Virtuaalivaluutta pääomatulona

Suomen verottaja on kiinnostunut henkilön tai yhtiön virtuaalivaluuttatilanteesta, pois lukien louhiminen, vasta siinä vaiheessa, kun virtuaalivaluutta muunnetaan “oikeaksi” valuutaksi. Kryptovaluuttojen luonteesta johtuen on bitcoinien ja muiden sellaisten arvo toissijainen asia aina siihen pisteeseen asti, kun valuutta muunnetaan joko niin sanotuksi oikeaksi rahaksi, palveluksi tai hyödykkeeksi. Muuntohetkestä lähtien virtuaalivaluutan arvo on veronalaista pääomatuloa.

Verohallinnon julkaisemassa ohjeistuksessa Virtuaalivaluuttojen tuloverotus (diaarinumero A83/200/2013) mainitaan, ettei virtuaalivaluutan arvonlasku ole millään perusteella tuloverotuksessa vähennyskelpoinen, sillä virtuaalivaluutta ei ole virallinen valuutta.

Virtuaalivaluutta ansiotulona — louhiminen

Louhimisesta saatua virtuaalivaluuttaa ei pidetä varallisuuden kartuttamisena. Se ei ole pääomatuloa, vaan ansiotuloa, jota verotetaan sillä hetkellä kun louhija saa virtuaalivaluuttaa haltuunsa. Tässä nimenomaisessa asiassa Verohallinnon mielipide kohdistuu termiin “vallinta”, eli louhimisesta saadun virtuaalivaluutan tuleminen henkilön vallintaan. Se saattaa tarkoittaa, että tulo on verotettavaa kun virtuaalivaluutta muutetaan “oikeaksi” rahaksi, tai mahdollisesti sitä, että tulo on verotettavaa jo sinä hetkenä kun henkilö saa louhimisesta käyttöönsä virtuaalivaluuttaa (jossa tapauksessa virtuaalivaluutan arvo määräytyy saamishetken mukaisella vaihtokurssilla).

Verottajan mielipide louhimisesta saadusta virtuaalivaluutasta koskee toistaiseksi vain Bitcoinia, muttei ole syytä olettaa, etteikö se pätisi myös kaikkiin muihinkin kryptovaluuttoihin.

Kryptovaluutan ilmoittaminen verottajalle

Verohallinto summaa ilmoitusvelvollisuuden seuraavasti: […] verovelvollisen osapuolen, jolla tulo kulloinkin realisoituu verotettavaksi, on ilmoitettava itse saamansa tulo Verohallinnolle. Tulo on ilmoitettava siitä riippumatta, onko toinen osapuoli kotimainen vai ulkomainen ja missä maassa ja valuutassa ne ovat syntyneet ja missä maassa virtuaalivaluutta on. Ilmoitus on tehtävä viimeistään sen vuoden veroilmoituksella, jona tulon realisoituminen on tapahtunut.

Verottajan mielipide Bitcoinista ja virtuaalivaluutoista on saanut pisteet 8 yhteensä 10 pisteestä. Muistiinpano on arvosteltu 2 kertaa.

Viimeisimpiä Bitcoinin vaiheita